ขนมไทยแต่ละชนิดนอกจากจะมีรสชาติกลมกล่อม หอมหวาน หน้าตาสวยงามแล้ว ชื่อของขนมยังบ่งบอกถึงคุณค่าและความหมายในทางที่ดีและเป็นสิริมงคล ซึ่งเป็นความช่างคิดของคนไทยโบราณ

ขนมที่มีคำว่า ”ทอง” นำหน้า เช่น ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด ล้วนเป็นชื่ออันเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้รับของขวัญเป็นเสมือนคำอวยพรที่แฝงความหมายในขนมให้มีแต่ความรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไป

• จ่ามงกุฎ การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ความมียศฐา
บรรดาศักดิ์ เป็นเจ้าคนนายคน
• ทองเอก ชีวิตที่เป็นหนึ่ง
• ทองหยิบ มีเงินทองให้หยิบใช้
• ทองหยอด มีเงินทองใช้ไม่ขาด
• ฝอยทอง มีความรักยืนยาว มีเงินทองไหลมาเทมา
• เม็ดขนุน มีคนคอยสนับสนุนหนุนหลังให้งานต่างๆ
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
• เสน่ห์จันทร์ มีเสน่ห์ดุจดวงจันทร์ มีคนรักใคร่
มักใช้ในการมงคลสมรส
• ขนมชั้น การเลื่อนขั้น เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง
ความเจริญที่เป็นชั้นขึ้นไป
• ถ้วยฟู ความเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู
* ในบางโอกาส นิยมใช้ลูกชุบแทนถ้วยฟูได้

• ลูกชุบ ความน่ารัก น่าเอ็นดู • ข้าวเหนียวแก้ว แก้วอันประเสริฐ ความเหนียวแน่น เป็นปึกแผ่นมั่นคง
• ขนมตาล ชีวิตที่หวานราบรื่น • ขนมเทียน ความสว่างไสว ความรุ่งโรจน์ของชีวิต

ข้าวมธุปายาส เป็นขนมมีชื่ออีกอย่างหนึ่งของร้านขนมบ้านขวัญซึ่งหาทานได้ยาก

ข้าวมธุปายาส หลายคนไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินมาก่อน หลายคนอาจรู้จักในชื่อ ข้าวทิพย์ ชื่อของข้าวมธุปายาส
ปรากฏในสมัยพุทธกาล ซึ่งมีประวัติความเป็นมา ดังนี้

นางสุชาดา บุตรีมหาเศรษฐีแห่งบ้านเสนานิคม ก่อนแต่งงานได้ไปบนกับเทวดาที่ต้นไทรว่า ขอให้ได้แต่งงานกับชาย
ที่มีสกุลและฐานะเสมอกันและได้บุตรคนแรกเป็นชาย ต่อมานางก็สมปรารถนา นางสุชาดาจึงจัดแจงปรุงข้าวมธุปายาส
ไปแก้บนที่ต้นไทร นางสุชาดาได้พบ เจ้าชายสิทธัตถะ ราชกุมาร ซึ่งทรงผนวชและ ได้ประทับอยู่ ณ โคนต้นไทรนั้น
นางสุชาดา พบเข้าสำคัญว่าเป็นเทวดา จึงทำพิธีแก้บน นำข้าวมธุปายาสเข้าไปถวาย

เมื่อพระองค์ได้รับแล้ว ก็เสด็จขึ้นทำ ข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ นั้น
ได้ ๔๙ ก้อน เสวยเสร็จแล้วทรงลอยถาดทองเสียในแม่น้ำ ทรงรับหญ้าคา ๘ กำ
จากโสตถิยพราหมณ์ แล้วเสด็จขึ้นโพธิมณฑลประทับที่ใต้ต้นโพธิพฤกษ์
ได้บรรลุพระสัพพัญญูตญาณเป็นพระพุทธเจ้า ในวันเพ็ญวิสาขปุณมี หรือ
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ ณ บริเวณโพธิมณฑลนั้นเป็นเวลา
๗ วัน คือ พุทธคยา ในประเทศอินเดีย ข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์
ถือเป็นภัตตาหารมื้อแรกที่พระองค์เสวยแล้วตรัสรู้

ข้าวมธุปายาส ถือเป็นของมงคลและหาทานยาก ซึ่ง ร้านขนมบ้านขวัญ
ต้องการอนุรักษ์ให้ชื่อ ข้าวมธุปายาส ยังคงอยู่ไม่สูญหาย และให้คน
รุ่นหลังได้รู้จักของมงคลหาทานยากนี้ สูตร ข้าวมธุปายาส ของ ร้านบ้านขวัญ
ใช้ข้าวเหนียวกวนกับน้ำผึ้งนมข้นหวานและงาขี้มอด (งาทางเหนือ) รสชาติ
กลมกล่อม หอม อร่อย รับประทานเองหรือใช้ถวายพระ หรือพิธีไหว้
บวงสรวงต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล

TOP